Start MOTOCYKLE

 

 

 

Znaczenie wpisu do dowodu rejestracyjnego pojazdu - procedury RSV

Reparation Supérieure a la Valeur

 

 

 

We francuskich ogłoszeniach motoryzacyjnych często można znaleźć wpis "pojazd z procedurą RSV". Co taki wpis oznacza?

 

We Francji są trzy podstawowe określenia i procedury stosowane do pojazdów powypadkowych:

 • Pojazd lekko uszkodzony - procedura RIV

 • Pojazd mocno uszkodzony - procedura RSV

 • Pojazd poważnie uszkodzony (naruszona konstrukcja nośna)- procedura VEI ( IEV) -”wrak”

 

 

Pojazd lekko uszkodzony  –  Procedura RIV      uszkodzenia pojazdu    są bardzo   powierzchowne, czyli na tyle małe, że

po stłuczce pojazd może samodzielnie opuścić miejsce zdarzenia nie powodując przy tym zagrożenia dla innych uczestników

ruchu drogowego. Pojazd może być po stłuczce naprawiony, przez właściciela pojazdu samodzielnie bowiem żadnego urzędu

nie interesuje jak i gdzie naprawa będzie dokonana.

 

 

Procedura RSV - Reparation Supérieure a la Valeur - w dosłownym tłumaczeniu oznacza "Naprawa przekraczająca

wartość pojazdu". Najczęściej właśnie pojazdy podlegające tej procedurze sprowadzane są do Polski. Dlaczego tak się

dzieje? Odpowiedź jest prosta - we Francji wszystkie usługi są dość drogie a prawie wszystkie pojazdy posiadają

ubezpieczenia, wiec właściciele rozbitych pojazdów nie naprawiają ich lecz oddają firmom ubezpieczeniowym. Firmy

ubezpieczeniowe natomiast sprzedają je mniejszym firmom, które odsprzedają je dalej na wschód. Wszystkie pojazdy z

adnotacją, w dowodzie rejestracyjnym, "RSV", mają zakaz poruszania się po Francji - są to pojazdy przeznaczone głównie na

export.

 

Naprawa takiego pojazdu jest przez właściciela możliwa, ale pod pewnymi warunkami, mianowicie:

 • właściciel – obywatel francuski - musi posiadać rachunki na wymienione części;

 • pojazd musi być naprawiany w stacji obsługi mającej uprawnienia do wykonywania tego typu napraw;

 • właściciel nie może pojazdu sprzedać (by ktoś inny poruszał się nim po drogach Francji), bo dowód rejestracyjny (Carte Grise) jest zablokowany w Prefekturze francuskiej;

 • właściciel może pojazd sprzedać ale tylko w częściach albo na części, z wyjątkiem sprzedaży na export

 

Po takiej naprawie pojazd musi pozytywnie przejść badania techniczne i dopiero wtedy właściciel

(tylko właściciel – nikt poza nim) może poruszać się nim po drogach Francji.

 

 

 

Procedura VEI - Véhicule Economiquement Irréparable - w dosłownym tłumaczeniu oznacza

"Pojazd Ekonomicznie   nieodwracalny". Wpisanie tej procedury w dowód rejestracyjny pojazdu czyli w CG (Carte Grise)

oznacza, że pojazd został poważnie uszkodzony.

 

Pojazd można naprawiać ale:

 • trzeba posiadać rachunki na nowe części;

 • pojazd musi być naprawiany w stacji obsługi mającej do tego uprawnienia – autoryzowanej stacji danej marki;

 • po naprawie pojazd musi pozytywnie przejść dodatkowe- rozszerzone badania techniczne;

 • naprawa musi być dokonywana pod nadzorem eksperta – rzeczoznawcy;

 • ekspert- rzeczoznawca, po dokonanej naprawie, wystawia swoją opinie.

 • Sprzedaż jak w procedurze RSV

 

Koszta takich napraw we Francji są bardzo duże więc rzadko który Francuz decyduje się na naprawę pojazdu z adnotacją o procedurze VEI. Pojazdy takie są eksportowane na wschód i rozbierane na pełnowartościowe części.

 

 

 

Artykuł napisany w oparciu o wiedze własną i wiedzę znalezioną w internecie .

Artykuł jest napisany na zlecenie Moto Marki s.c.  i stanowi jej własność .

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Procedura RSV Francja

Procedura VEI Francja